Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

https://fakultamanagementu.sk

Fakulta managementu Univerzity Komenského – Pripravujeme lídrov budúcnosti.
Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie.

Email: marketing@fm.uniba.sk