Pohodová informatika – pre žiakov aj učiteľov

https://pohodovainformatika.sk

Pre učiteľov rôzne materiály a pripravené zadania s úlohami z praxe, ktoré môžu využiť na vyuč. hodinách. Pre žiakov vysvetlenie i rôzne riešené zadania, ktoré im pomôžu pri príprave na vyučovanie alebo aj budúce povolanie. Excel, Word, PowerPoint – vysvetlenie a úlohy na precvičenie.

Email: info@pohodovainformatika.sk